વલસાડઃ ત્રિપલ તલાકના બીલના વીરૂધ્ધમાં મુસ્લિમ મહિલાઓ ઉતરી રસ્તા પર જુઓ વીડિયો

લોકસભામાં ત્રિપલ તલાકનો મુદ્દાનું બીલ પસાર થાય તે માટે અમુક મુસ્લિમ સમુદાય સમર્થન આપી રહી છે. જયારે મોટા ભાગના મુસ્લિમ સમુદાય ત્રિપલ તલાકનો સખત શબ્દમાં વિરોધ કરી રહ્યા છે. જેમાં વલસાડ શેહેરની મુસ્લિમ મહિલાઓ પણ ત્રિપલ તલાકનો વિશાળ સંખ્યામાં વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો શેહેરની 1500 થી 2000 વધુ મુસ્લિમ મહિલાએ રેલી કાઢી વિરોધ નોધ્વ્યો છે અને વલસાડ જીલ્લા નાયબકલેકટરને આવેદન આપી સંબંધિત ખાતાઓને રજૂઆત કરી હતી રેલી માં અતુલ જમીયતે ઉલમાં નું પણ યોગદાન હતું વલસાડ ની આજુ બાજુ તેમજ વલસાડ અને અતુલ થી મોટી સંખ્યા માં મહિલા વલસાડ ના શહેર માં રસ્તા પર તીન તલાક બિલ ના વિરોધ માં ઉતરી હતી સાથે સાથે તેઓ એ સરકાર ના આ નિર્ણય ને સખત શબ્દો માં વખોડી નાખ્યો હતો.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com