સોનું 64,400 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ, જાણો આજે તમારા શહેરમાં સોનાના ભાવ

દિલ્હીમાં આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ - 64,400 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ

મુંબઈમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 64,25 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.

આજે અમદાવાદમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 64,300 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.

આજે કોલકાતામાં 24 કેરેટ સોનાની કિંમત 64,250 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.

આજે ચેન્નાઈમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 64,850 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.

આજે જયપુરમાં 24 કેરેટ સોનાની કિંમત 64,400 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.

આજે ભોપાલમાં 24 કેરેટ સોનાની કિંમત 64,300 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.

આજે લખનૌમાં 24 કેરેટ સોનાની કિંમત 64,400 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે

આજે વારાણસીમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 64,400 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે.

આજે પટનામાં 24 કેરેટ સોનાની કિંમત 64,300 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે