સાંબરકાંઠાઃ પ્રાંતિજ ખાતે આંગણવાડીના બાળકોનું વજન કરવામાં આવ્યું જુઓ વીડિયો

પ્રાંતિજ તપોધન ફડી ખાતે આવેલ આંગણવાડી તથા ભોઇવાસ ખાતે આવેલ આંગણવાડી ના ભુલકાઓનુ વોર્ડ ના કોર્પોરેટરો દ્વારા વજન કરવામાં આવ્યું જેમાં આ પ્રસંગે નગરપાલિકા ના મહિલા પ્રમુખ ગીતાબેન પટેલ તથા કોર્પોરેટર રાજેશભાઇ ટેકવાણી , દિપ્તીબેન બ્રહ્મભટ્ટ, નિખીલભાઇ પટેલ , રીટાબેન સહિત નગરપાલિકા ના કોર્પોરેટરો ઉપસ્થિત રહીને આંગણવાડી ના બાળકો નું વજન કરવામાં આવ્યું હતું તો તાલુકા હેલ્થ વિભાગ ટીમ ના ર્ડા. પ્રકાશભાઇ પણ આંગણવાડી માં ઉપસ્થિત રહીને સગર્ભા મહિલાઓ ભુલકાઓને ચકાસણી બાદ દવાઓ આપી માર્ગ દર્શન પુરુ પાડવામાં આવ્યું હતું.

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com