શું હોલોકોસ્ટ આવશે.. આજથી આટલા દિવસો પછી પૃથ્વી થંભી જશે, પછી તે વિરુદ્ધ દિશામાં ફરવા લાગશે?

0
46

પૃથ્વીના રહસ્યો: પૃથ્વી સાથે જોડાયેલા આવા ઘણા રહસ્યો છે જેને ખોલવા માટે વૈજ્ઞાનિકો દિવસ-રાત મહેનત કરી રહ્યા છે. પૃથ્વી માટે ચાલી રહેલી શોધમાં ઘણા સમય પહેલા એ વાત જાણીતી હતી કે પૃથ્વીનું કેન્દ્ર એક દિવસ ફરવાનું બંધ કરી દેશે અને તેના થોડા સમય બાદ પૃથ્વી વિરુદ્ધ દિશામાં ફરવા લાગશે. જ્યારે પૃથ્વીનું કેન્દ્ર અટકશે ત્યારે શું થશે? શું તે કયામતનું કારણ બનશે? શું પૃથ્વીનું કેન્દ્ર બંધ થતાં જ વિનાશક ધરતીકંપ આવશે? આવો તમને પૃથ્વી સાથે જોડાયેલી આ ઘટના અને તેની અસર વિશે જણાવીએ.

સૌપ્રથમ એ જાણવું જરૂરી છે કે પૃથ્વીનો આંતરિક ભાગ સતત ફરતો રહે છે. ગરમ અને ઘન આયર્નના આંતરિક ગોળાના પરિભ્રમણને કારણે, પૃથ્વી પર ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને ગુરુત્વાકર્ષણ છે. આ કેન્દ્રના એક જ દિશામાં પરિભ્રમણને કારણે પૃથ્વી પર ગુરુત્વાકર્ષણ છે. હવે એ ઘટના વિશે વાત કરીએ જ્યારે પૃથ્વીનું કેન્દ્ર ફરવાનું બંધ કરશે.


તમને જણાવી દઈએ કે વૈજ્ઞાનિકો અને સિસ્મોલોજિસ્ટને તેમના સંશોધનમાં જાણવા મળ્યું છે કે પૃથ્વીના મૂળના પરિભ્રમણની દિશામાં ફેરફાર થવાનો છે. આવું થાય તે પહેલાં, કેન્દ્ર થોડા સમય માટે ફરવાનું બંધ કરશે. નેચર જીઓસાયન્સમાં પ્રકાશિત અહેવાલ મુજબ, પૃથ્વીના કેન્દ્રના પરિભ્રમણને કારણે, ઉપરની સપાટીને સ્થિરતા મળે છે. કેન્દ્રના પરિભ્રમણની દિશા લગભગ દર 70 વર્ષ પછી બદલાય છે. આ પરિવર્તન લગભગ 17 વર્ષની અંદર થશે અને પૃથ્વીનું કેન્દ્ર વિરુદ્ધ દિશામાં ફરવાનું શરૂ કરશે.

હવે તેની અસર વિશે વાત કરીએ. પૃથ્વીના કેન્દ્રના પરિભ્રમણની દિશામાં ફેરફારને કારણે, ન તો પૃથ્વી વિસ્ફોટ કરશે અને ન તો કોઈ હોલોકોસ્ટ આવશે. આ ઘટનાને કારણે ન તો પૃથ્વી અને ન તો આ ગ્રહ પર રહેતા જીવોને કોઈ અસર થશે. તે વર્ષ 1936 માં શોધાયું હતું. તેની શોધ ડચ સિસ્મોલોજીસ્ટ ઈંગે લેહમેન દ્વારા કરવામાં આવી હતી.