વલસાડના જીનિયસ કિડ્સ દ્વારા અનોખું પ્રદર્શન યોજાયું

વલસાડના જીનિયસ કિડ્સ દ્વારા અનોખું પ્રદર્શન યોજાયું હતું જેમાં બાળકો દ્વારા માઈન્ડ ગેમ અને વિવિધ પ્રકારની એક્ટિવિટી રજુ કરવામાં આવી હતી

વલસાડ ના જીનિયસ કિડ્સ દ્વારા મોંઘાભાઇ હોલ ખાતે અનોખું પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું  આ સંસ્થા દ્વારા બાળકો માં રહેલી શક્તિઓ ને બહાર લાવવામાં આવે છે જેમાં માઈન્ડ ગેમ ક્યુબ ગેમ ક્રિયેટિવિટી સહીત વિવિધ એક્ટિવિટી કરાવવા માં આવે છે અને સાથે સાથે બાળકો ને ઇવેન્ટ દ્વારા આઈક્યૂ લેવલ સહીત ટાઈમ મેનેજમેન્ટ શીખવવા માં આવે છે આ બાળકો દ્વારા મેમોરી વલ્ડકપ પણ જીતવામાં આવ્યો છે તો બીજી તરફ વલસાડ ની બાળકી દ્વારા આ ઇવેન્ટ માં 6 જેટલા વર્લ્ડ રેકોર્ડ પણ બનાવવા માં આવ્યા છે આ સંસ્થા નો મુખ્ય ઉદેશ્ય બાળકો ના મગજ માં રહેલી શક્તિઓ બહાર લાવવા સહીત બાળકને  ભણતર માં મદદરૂપ થવાય એ હેતુસર કરવામાં આવ્યું હતું

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com