યોગ કરવાથી થશે ખુબજ ફાયદો,રહેશો હંમેશા યુવાન

નિયમિત પણે યોગ કરવાથી મસ્તિષ્કમા એક સ્ત્રાવ ઉત્પન થાય છે જેનાથી વધતી ઉમર પર નિયંત્રણ લાવી શકાય છે.ડિફેન્સ ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ફિજીયોલોજીના અેક રિપોર્ટમાં અા બાબતે ખુલાસો કરવામાં અાવ્યો છે.

સંશોધનકર્તાએ જણાવ્યુ હતુ કે 20થી 30 વર્ષ સુધીમાં મસ્તિષ્કનો સંપુર્ણ વિકાસ થઈ જાય છે.અા પછી મસ્તિષ્કનો વિકાસ અટકી જાય છે. 40ની ઉમરમાં અામા કમી અાવવા લાગે છે.

નિયમિત યોગ કરવાથી ઉમરનો પ્રભાવ જે પડે છે તેની અસર ઓછી થવા લાગે છે અને શરિરને તંદુરસ્ત તરોતાજા રાખી શકાય છે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com