તમારી ટ્રેન ટિકિટ બીજા કોઈને ટ્રાન્સફર કરી શકશો, જાણો કઈ રીતે

જો હવે તે તમારી કન્ફર્મ રેલ ટિકિટ હોવા છતા કોઈ સંજોગો વસાત પ્રવાસ નથી કરી શકતા તો તેને કોઈ બીજના નામે ટ્રાન્સફર કરી શકશો. જુદા જુદા અનેક ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મ પર રેલવેના પગલા વિશે જાણાકારી દેવામાં આવી છે.
1990માં જાહેર કરવામાં આવેલ ગાઈડલાઇન્સ અને 1997 તથા 2002માં કરવામાં આવેલ સુધારા મુજબ કોઇપણ વ્યક્તિ પોતાની કન્ફર્મ ટ્રેન ટિકિટ પર પોતે પ્રવાસ નથી કરી શકતો પરીવારના કોઈ અન્ય સદસ્યના નામે ટિકિટ ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. તમે માતા-પિતા, ભાઈ-બહેન, પતિ-પત્ની કે બાળકોના નામે ટિકિટ ટ્રાન્સફર કરી શકો છો.
પોતાની ટિકિટ પરીવારના બીજા સદસ્યના નામ પર ટ્રાન્સફર કરવા માટે તમારે ટ્રેન ઉપડવાના 24 કલાક પહેલા એક એપ્લિકેશન આપવી પડે છે. આ નિયમ મુજબ ટિકિટ કોઈપણ સરકારી કર્મચારીને ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે. જે ડ્યુટી પર પ્રવાસ કરી રહ્યો હોય.
જો તમે લગ્નમાં જવા માટે ગ્રુપ બુકિંગ કરાવ્યું છે અને એકદમ એન્ડ સમયે તારા પ્લાનમાં ચેન્જ આવે છે તો તમે તમારી ટિકિટ આ લગ્નમાં જતા કોઈપણ વ્યક્તિના નામે ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. બસ ફક્ત એટલું જ કે આ પહેલા ગ્રુપ બુકિંગ કરાવનાર ગ્રુપ હેડ તરફથી 24 કલાક પહેલા એક અરજી કરવી જરુરી છે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com