ADVERTISEMENT
નડિયાદ શહેરમાં હત્યાના ગુનાઓ શોધવામાં પોલીસ વામણી પુરવાર થઇ રહી છે.

નડિયાદ શહેરમાં હત્યાના ગુનાઓ શોધવામાં પોલીસ વામણી પુરવાર થઇ રહી છે.

નડિયાદ શહેરમાં હત્યાના ગુનાઓ શોધવામાં પોલીસ વામણી પુરવાર થઇ રહી છે. છેલ્લા પાચ માસમાં શહેરમાં બે મહિલાઓની હત્યા થઇ ચૂકી...