આ તારીખ પહેલાં 2022-23 માટે આવકવેરા રિટર્ન ભરો, નહીં તો દંડ ભરવો પડશે

0
153

જો તમે ઈન્કમ ટેક્સના દાયરામાં ન આવતા હોવ તો પણ ITR ચોક્કસ ભરો. તમને જણાવી દઈએ કે નાણાકીય વર્ષ 2021-22 અને મૂલ્યાંકન વર્ષ 2022-23 માટે ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઈલ કરવાનું 15 જૂન, 2022થી શરૂ થઈ ગયું છે. જો તમે હજુ સુધી તમારું રિટર્ન ફાઈલ કર્યું નથી, તો છેલ્લી તારીખ પહેલા ભરો.

જો તમને તમારી ઓફિસમાંથી ફોર્મ-16 મળ્યું છે, તો વિલંબ કર્યા વિના તેને ભરો, જો તમે સમયમર્યાદા પહેલા ન ભરો તો તમારે દંડ ભરવો પડી શકે છે. આ ઉપરાંત, જ્યારે વધુ કરદાતાઓ આવકવેરા ઇ-ફાઇલિંગ વેબસાઇટ પર રિટર્ન ફાઇલ કરે છે ત્યારે ભાર વધે છે. આવી સ્થિતિમાં, જો તમે પણ આવકવેરા ફાઇલિંગમાં સમસ્યાઓથી બચવા માંગતા હોવ તો છેલ્લી ઘડીની રાહ ન જુઓ.

31મી જુલાઈ પહેલા તમારું રિટર્ન ફાઈલ કરો
નોંધનીય છે કે નાણાકીય વર્ષ 2021-22 અને આકારણી વર્ષ 2022-23 માટે કોઈપણ લેટ ફી વિના આવકવેરા રિટર્ન ભરવાની છેલ્લી તારીખ 31 જુલાઈ, 2022 છે. જો તમે સમયમર્યાદા પછી આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરો છો, તો તમારે કલમ 234A હેઠળ અને આવકવેરાની કલમ 234F હેઠળ દંડની સાથે ટેક્સ પર વ્યાજ ચૂકવવું પડશે.

ITR ફાઇલ કરવા માટેની વિગતવાર અંતિમ તારીખ
વ્યક્તિગત HUF માટે આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 જુલાઈ, 2022 છે, જ્યારે ઑડિટની જરૂર હોય તેવા લોકો માટે આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 ઑક્ટોબર, 2022 છે. જ્યારે TP રિપોર્ટની જરૂર હોય તેવા વ્યવસાય માટે આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 નવેમ્બર, 2022 છે. આવી સ્થિતિમાં, જો તમે પણ વ્યક્તિગત રિટર્ન ફાઇલ કરો છો, તો તેને જલ્દી ભરો.