ગુજરાતઃ 15મી વિધાનસભાનું સત્ર 23મી ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે, 24મીએ રજૂ થશે બજેટ

0
57

ગુજરાતમાં 15મી વિધાનસભાનું સત્ર 23 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે. 25 દિવસ સુધી ચાલનારા આ સત્રમાં સરકાર બજેટ રજૂ કરશે. વિધાનસભામાં સરકારી બિલો અને અંદાજિત બજેટ પર સામાન્ય ચર્ચા અને ચર્ચા પણ થશે. બંધારણની કલમ 176(1) મુજબ આ વર્ષનું પ્રથમ સત્ર છે. તેથી, 23 ફેબ્રુઆરીએ રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત વિધાનસભાને સંબોધિત કરશે. જે બાદ રાજ્યપાલના અભિભાષણ પર વિધાનસભામાં આભાર પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવશે.

24 ફેબ્રુઆરીએ બજેટ રજૂ કરવામાં આવશે
વિગતો આપતાં, વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે વર્ષ 2023-24નું બજેટ 24 ફેબ્રુઆરીએ વિધાનસભામાં રજૂ કરવામાં આવશે. આ સત્ર બજેટ સત્ર હોવાથી બજેટ પર સામાન્ય ચર્ચા અને માંગણીઓ પર ચર્ચા અને મતદાન માટે બેઠકો યોજાશે. વિધાનસભામાં રજૂ કરાયેલા બજેટ પર 16 બેઠકોમાં ચર્ચા થશે.

વિધાનસભા સત્ર દરમિયાન 25 કામકાજના દિવસો રહેશે
સત્ર દરમિયાન, સરકારી બિલો અને સરકારી કામકાજ પર ચર્ચા કરવા માટે પાંચ બેઠકો યોજવામાં આવશે. જે અંતર્ગત સરકારી બિલો અને સરકારી કામકાજના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. વિધાનસભા સત્રના પ્રથમ કલાકમાં દરરોજ એક પ્રશ્નકાળ રહેશે. જ્યારે વિધાનસભા સત્ર દરમિયાન 25 કામકાજના દિવસો રહેશે.