ગુજરાતઃ રસ્તાઓ પર બિનજરૂરી રીતે હોર્ન વગાડનારાઓની ખેર નથી, તેમને લાગી શકે છે મોટો દંડ

0
53

ભારત સરકાર દ્વારા મોટર વ્હીકલ એક્ટ મુજબ વિવિધ કાયદાઓ આપવામાં આવ્યા છે. જેમાં વધુ ઝડપે વાહન ચલાવવું, કોઈ કારણ વગર જોરથી હોર્ન વગાડવો, વાહનના કાગળો, પીયુસી વગેરે બાબતે ચોક્કસ નિયમોની જોગવાઈ છે. ભારત સરકારે કાયદો અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાને લઈને ઘણા નિયમો બનાવ્યા છે. ભારતીય મોટર વાહન અધિનિયમ મુજબ, કાયદાની જોગવાઈમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વાહનના દસ્તાવેજો અને પીયુસી, વીમા દસ્તાવેજો ડ્રાઈવર પાસે હોવા જોઈએ.

મોટર વ્હીકલ એક્ટ મુજબ વાહનોને લઈને ખાસ નિયમો છે.

ભારતીય મોટર વાહન અધિનિયમ મુજબ, સ્પીડિંગ, હોર્ન જોરથી વગાડવું, વાહનના કાગળો, પીયુસી વગેરે સંબંધિત ચોક્કસ નિયમો છે. તે જાણીને આપણે બધા નિયમો તોડીએ છીએ. પરંતુ હવે આ મામલે સરકાર ગંભીર બની છે. નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ ભારે દંડ ભરવા માટે તૈયાર રહો.

કોઈપણ કારણ વગર હોર્ન વગાડવા પર 1000 રૂપિયાનો દંડ થઈ શકે છે.

આપણે બધા હોર્નનો ઉપયોગ કરીએ છીએ પરંતુ કોઈને ખલેલ પહોંચાડવા માટે હોર્નનો દુરુપયોગ કરવો અને હોર્ન વગાડવો એ ગુનો છે. આ માટે કાયદામાં વિશેષ જોગવાઈ છે. ઉપરાંત, પ્રતિબંધિત વિસ્તારમાં હોર્ન વગાડવાથી ભારે દંડ થઈ શકે છે. ભારતીય મોટર વાહન અધિનિયમની કલમ 194 મુજબ, કોઈપણ કારણ વગર સતત હોર્ન વગાડનાર વ્યક્તિને 1000 રૂપિયાનો દંડ થઈ શકે છે.

કાયદામાં બાઇક રેસર્સ માટે પણ જોગવાઈ છે

રાજ્યના કેટલાક શહેરોમાં યુવાનો બાઇક રેસિંગ કરી રહ્યા છે. આ માટે કાયદામાં પણ વિશેષ જોગવાઈ છે. આ માટે ભારતીય મોટર વાહન અધિનિયમની કલમ 189 હેઠળ પાંચ હજાર રૂપિયા સુધીના દંડની જોગવાઈ છે.