રાજ્યના પોલીસતંત્રમાં ધરખમ ફેરફાર :33 આઇપીએસ અધિકારીઓની બદલી :9 રેન્જ આઇજીની પણ ટ્રાન્સફર

સુરત રેન્જ IG તરીકે ડૉ એસ.પાંડિયન રાજકુમાર

વલસાડ :રાજ્યના પોલીસતંત્રમાં ધરખમ ફેરફાર :33 આઇપીએસ અધિકારીઓની બદલી કરાઈ છે જયારે 9 રેન્જ આઇજીની પણ ટ્રાન્સફર થઇ છે સુરત રેન્જ IG તરીકે ડૉ એસ.પાંડિયન રાજકુમાર મુકાયા છે.

IPS TRANSFER PROMOTION ORDER

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com