મોરબી : ધોરણ ૧૨ ની પરીક્ષામાં અર્થશાસ્ત્રના પેપરમાં આજે અલગ – અલગ બે કેન્દ્રોમાં કુલ ચાર કોપી કેસ નોંધાયા

પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ  રાજયભરમાં ચાલી રહેલ ધોરણ ૧૦-૧૨ ની પરિક્ષાઓમાં આજે  મોરબીમાં ધોરણ ૧૨ માં અર્થશાસ્ત્ર (નવો કોર્ષ)માં કુલ ૫૧૯૦ પરિક્ષાર્થીઓમાંથી ૫૧૪૧ પરિક્ષાર્થીઓ હાજર રહ્યા હતા, અર્થશાસ્ત્ર (જુનો કોર્ષ)માં કુલ ૨૩૦ માંથી ૨૦૪ પરિક્ષાર્થીઓ હાજર રહ્યા હતા જ્યારે ગણિતના પેપરમાં કુલ ૧૦૧૬ માંથી ૧૦૧૫ પરિક્ષાર્થીઓ હાજર રહ્યા હતા. દરમીયાન મોરબી જીલ્લાની મનીષ વિધાલય અને એમ.પી.શેઠ ગર્લ્સ હાઈસ્કુલ માંથી ૨-૨ વિદ્યાર્થીઓ કોપી કેસ કરતા રંગે હાથ ઝડપાઇ જતા પરીક્ષા વિભાગે ગંભીર નોંધ લીધી હતી.

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com