વલસાડ,ધરમપુર અને પારડી નગરપાલિકાની ચૂંટણી વિસ્‍તારોના શ્રમયોગીઓ માટે તા.૧૭મીએ સ્‍થાનિક સવેતન રજા

નગરપાલિકાની ચૂંટણી વિસ્‍તારોના શ્રમયોગીઓ માટે તા.૧૭મીએ સ્‍થાનિક રજા
વલસાડ : તા.૧૪:: આગામી તા.૧૭/૨/૧૮ના રોજ વલસાડ જિલ્લાની વલસાડ, ધરમપુર અને પારડી નગરપાલિકાની સામાન્‍ય ચૂંટણી યોજાશે. આ દિવસે જે તે વિસ્‍તારોમાં ગુમાસ્‍તા ધારા હેઠળ નોંધણી થયેલી સંસ્‍થાના શ્રમયોગીઓ, કમર્મચારીઓ મતદાનના દિવસે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકે તે માટે સવેતન રજા આપવાની રહેશે. ગુજરાત દુકાનો અને સંસ્‍થા અધિનિયમ હેઠળ ગ્રામીણ બેંકો, રાષ્‍ટ્રીય અને ખાનગી બેંકો, સહકારી બેંકો અને રાજ્‍ય તથા કેન્‍દ્ર સરકારની આવશ્‍યક સેવાઓ અંગેની રેલવે, તાર અને પોસ્‍ટ જેવી કચેરીઓ, દુકાનો, વાણિજ્‍ય સંસ્‍થાઓ, હોટલો, ઔદ્યોગિક એકમો, સરકારી હોસ્‍પિટલ, પોલીસ સ્‍ટેશન, ફાયર બ્રિગેડ અને આવશ્‍યક સેવાઓ આપતી અન્‍ય સંસ્‍થાો કે કચેરીઓ માટે તા.૧૭/૨/૧૮ને શનિવારના રોજ ચૂંટણીના સંબંધત દિવસે આ સમગ્ર વિસ્‍તારમાં જે દિવસે અઠવાડિક રજા હોય તે દિવસે સંસ્‍થાઓ ચાલુ રાખીને તેની અવેજીમાં મતદાનના દિવસે રજા આપવી. જો કોઇ કારણસર તેમ ન થઇ શકે તો ત્‍યાં વૈકલ્‍પિક
વ્‍યવસ્‍થા તરીકે આવા કર્મચારીઓ/ શ્રમયોગીઓને વારાફરતી ત્રણ કલાકની ખાસ રજા આપવાની રહેશે. જો કોઇ દુકાન/ સંસ્‍થાના માલિક કે નોકરીદાતા આ જોગવાઇ વિરુધ્‍ધનું વર્તન કરશે તો લોકપ્રતિનિધિત્‍વ ધારા મુજબ શિક્ષાત્‍મક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે, એમ વલસાડના મદદનીશ શ્રમઆયુક્‍ત જી.એલ.પટેલ દ્વારા જણાવાયું છે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com