તાત્કાલિક આવકવેરા રિફંડની જરૂર છે? અહીં ખૂબ જ સરળ પગલાં છે, તપાસો

0
40

આવકવેરા રિફંડની પ્રક્રિયા હવે સરળ કરવામાં આવી હોવાથી, કરદાતાઓએ તેમના રિફંડમાં કોઈ વિલંબ ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે ચોક્કસ પગલાં લેવા જોઈએ. તેમના આધાર તેમના PAN (કાયમી એકાઉન્ટ નંબર) સાથે લિંક છે તેની ખાતરી કરવા ઉપરાંત, કરદાતાએ એ પણ સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ કે PAN ડેટાબેઝ મુજબ તેમનું નામ (PAN કાર્ડ નહીં) તેમના બેંક ખાતાના રેકોર્ડમાં અપડેટ થયેલું છે.

વ્યક્તિના પાન કાર્ડ મુજબનું નામ સામાન્ય રીતે તે નામ હોય છે જે આપણે પાન કાર્ડ પર છાપવા માંગીએ છીએ અથવા જો તે જૂનું કાર્ડ છે, તો તેમાં કોઈ ભૂલ હોઈ શકે છે. જો કે, ડેટાબેઝ મુજબનું નામ તે છે જે સંબંધિત છે અને તે પાન કાર્ડ પર છપાયેલા નામથી સંપૂર્ણપણે અલગ હોઈ શકે છે. એવું સૂચન કરવામાં આવે છે કે ડેટાબેઝ મુજબ ચોક્કસ નામ માટે આવકવેરા વિભાગનો સંપર્ક કરવામાં આવે. અથવા શોધવાની એક સરળ રીત એ છે કે ટેક્સ પેમેન્ટ ચલણ (NSDL ઈન્કમ ટેક્સ વેબસાઈટ પર) ભરો અને PAN નંબર મુજબ આપોઆપ જનરેટ થયેલ નામ જુઓ. આ નામ PAN ડેટાબેઝ મુજબનું નામ છે.

કરદાતાઓએ એ પણ તપાસવું જોઈએ કે શું કોઈ જૂનો કર બાકી છે અને હજુ પણ ચૂકવવાપાત્ર છે, અને હવે ઉભો કરવામાં આવી રહ્યો છે, અને તેમને સંબોધિત કરો. તેઓએ તેમની બેંક વિગતો પણ અપડેટ કરવાની જરૂર છે: ઉદાહરણ તરીકે, બેંક મર્જરના કિસ્સામાં IFSC કોડમાં ફેરફાર થઈ શકે છે, અને વિગતો પણ તપાસો જેમ કે તે વ્યક્તિગત ખાતું છે કે સંયુક્ત ખાતું.