કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ પર પૈસાનો વરસાદ! મોદી સરકારે દરેક કર્મચારીને આ લાભ આપ્યો

0
60

આ વખતે પણ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે સરકાર દ્વારા મોંઘવારી ભથ્થા (DA)ની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. પરંતુ હોળીના અવસર પર મોદી સરકારે તમામ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મોટી ભેટ આપી છે. સરકારે કર્મચારીઓને સ્પેશિયલ ફેસ્ટિવલ એડવાન્સ સ્કીમ આપવાની જાહેરાત કરી છે. આ યોજના હેઠળ દરેક કેન્દ્રીય કર્મચારીને સરકાર તરફથી 10,000 રૂપિયા મળશે. એટલે કે તહેવાર નિમિત્તે સરકારી કર્મચારીઓ વતી 10,000 રૂપિયા એડવાન્સ લઈ શકાય છે.

લાખો કર્મચારીઓને આ ભેટ મળે છે
એટલું જ નહીં, સરકાર તરફથી મળેલા આ પૈસા પર કોઈ વ્યાજ ચૂકવવું પડશે નહીં. આ નાણાં ખર્ચવા માટે 31 માર્ચ સુધીનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. નાણા મંત્રાલય દ્વારા દર વર્ષે લાખો કર્મચારીઓને આ ભેટ આપવામાં આવે છે. કર્મચારીઓને આપવામાં આવતા આ પૈસા એડવાન્સ પ્રી લોડ છે. આ પૈસા કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના સેલેરી એકાઉન્ટમાં પહેલાથી જ રજીસ્ટર કરવામાં આવશે, તેમણે જ તેને ખર્ચ કરવો પડશે.

પૈસાની ચુકવણીની ખૂબ જ સરળ શરતો
સૌથી ખુશીની વાત એ છે કે આ એડવાન્સ પૈસા માટે સરકારી કર્મચારીઓને કોઈપણ પ્રકારનું વ્યાજ ચૂકવવું પડશે નહીં. આ પૈસાની ચુકવણીની શરતો પણ ઘણી સરળ છે. તમે 10000 હજાર રૂપિયા 1000 રૂપિયાના સરળ હપ્તામાં પરત કરી શકો છો, તે પણ વ્યાજ વગર. દર વર્ષે સરકાર દ્વારા ફેસ્ટિવલ એડવાન્સ સ્કીમ હેઠળ કર્મચારીઓને પૈસા આપવામાં આવે છે.

પાંચ હજાર કરોડ ફાળવ્યા
કેન્દ્ર સરકારની આ યોજના હેઠળ ચારથી પાંચ હજાર કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. સુત્રો કહે છે કે એડવાન્સ સ્કીમના બેંક ચાર્જીસ પણ સરકાર વહન કરે છે. એડવાન્સમાં મળેલા આ નાણાંને કર્મચારીઓ ડિજિટલી ખર્ચી શકે છે. અગાઉ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને એલટીસી કેશ વાઉચર સ્કીમ જેવી સુવિધાઓ મળતી હતી. આ યોજના હેઠળ, કર્મચારીઓને મુસાફરી ભથ્થાના બદલામાં મળેલી રોકડ રકમ બજારમાં ફરતી કરવામાં આવશે.