દેશમાં 6.7 કરોડ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સમાં 16 લાખથી વધુ નકલી લાઇસન્સ

દેશમાં 6.70 કરોડ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ છે, જેમાંથી 16.72 લાખ લાઇસન્સ નકલી હોઈ શકે છે.સંસદમાં ચાલુ બજેટ સત્રમાં આનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે.એવું નોંધવામાં આવ્યું છે કે સરકારે 6.70 કરોડ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ સ્કેન કર્યા હતા અને તે જાણવા મળ્યું હતું કે તેમાંથી 16.72 લાખ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ નકલી હોઈ શકે છે.

સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા એક અહેવાલ મુજબ, 5 જાન્યુઆરી 2015 સુધી 6.7 કરોડ લાઇસન્સનો રેકોર્ડ છે.દેશના માર્ગ પરિવહન અને કેન્દ્રીય પ્રધાન નીતિન ગડકરીએ ઘણી વખત કહ્યું છે કે દેશના લગભગ 30 ટકા ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ સંભવિત છેતરપીંડિ છે.આ માહિતીને અનુસરીને, સરકારે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ બનાવવાની પ્રક્રિયાનું ડિજિટાઇઝ કરવાનું આયોજન કર્યું.

 

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com