દિલ્હી પોલીસની ભરતી માટે ઉંમરમાં છૂટછાટ શક્ય છે, CAT એ નિર્ણય LG પર છોડી દીધો

0
58

સેન્ટ્રલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલ (CAT) એ લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરને સેન્ટ્રલ આર્મ્ડ પોલીસ ફોર્સિસ (CAPFs) ની તર્જ પર દિલ્હી પોલીસની ભરતી માટે ઉપલી વય મર્યાદામાં છૂટછાટ પર વિચાર કરવા કહ્યું છે.

દિલ્હી પોલીસમાં કોન્સ્ટેબલ અને ડ્રાઈવર બનવાની તક ગુમાવનારા યુવાનોને સેન્ટ્રલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલ (CAT) તરફથી વય મર્યાદામાં મોટી રાહત મળી છે. ટ્રિબ્યુનલે લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરને કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળો (CAPFs) ની તર્જ પર દિલ્હી પોલીસની ભરતી માટે ઉપલી વય મર્યાદામાં છૂટછાટ પર વિચાર કરવા જણાવ્યું છે.

ટ્રિબ્યુનલના સભ્યો આનંદ માથુર અને મનીષ ગર્ગની બેન્ચે દિલ્હી પોલીસ ભરતી-2022માં સામેલ થનારા લગભગ 300 યુવાનોની અરજીઓનો નિકાલ કરતી વખતે આ નિર્ણય આપ્યો છે.

બેન્ચે દિલ્હી પોલીસના નિર્ણયને બાજુ પર રાખ્યો હતો, જેણે અરજદારો માટે મહત્તમ વય મર્યાદામાં છૂટછાટની માંગને નકારી કાઢી હતી.

ટ્રિબ્યુનલે કહ્યું છે કે દિલ્હીના પ્રશાસક હોવાને કારણે અને દિલ્હી પોલીસ (નિયુક્તિ અને ભરતી) નિયમો-1980 મુજબ કોઈપણ પ્રકારની છૂટ આપવાની સત્તા લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરની પાસે છે. એવી અપેક્ષા છે કે કોરોના રોગચાળાને ધ્યાનમાં રાખીને, CAPF માં મહત્તમ વય મર્યાદામાં છૂટછાટ દિલ્હી પોલીસમાં પણ મળી શકે છે.