છોટાઉદેપુરઃસાંસદ રામસિંગ રાઠવાને રેલવે મુસાફરી દરમિયાન નાસ્તા મા બદામ આપતા નીકળી બગડેલી રેલવે મંત્રીને કરી ફરીયાદ

છોટાઉદેપુર સાંસદ રામસિંગ રાઠવા અને ભરૂચ ના સાંસદ મનસુખ વસાવા ને થયો ટ્રેન મા કડવો અનુભવ દિલ્હી થી વડોદરા આવવા માટે નીકળેલા સાંસદ ને અગસ્ત ક્રાંતિ એક્સપ્રેસ મા અપાયો હતો નાસ્તો નાસ્તા મા આપેલ સૂકી બદામ સડેલી અપાઈ સડેલી બદામ મા નીકળી હતી જીવાત  સાંસદે કેન્ડ્રીય રેલવે મંત્રી પિયુષ ગોયલ ને કરી ફરીયાદ સાંસદ ને જો આવા કડવા અનુભવ રેલવે મા થતા હોય તો આમ મુસાફરો નો શુ ?

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com