સરગવાની શીંગોમાં ગટરના પાણીને શુદ્ધ કરવાની શક્તિ, ગુજરાતમાં થયું મોટું સંશોધન

0
60

સરગવાની શીંગો પોષક તત્વોનો ભંડાર માનવામાં આવે છે. ડોકટરો ભલામણ કરે છે કે સરગવાના દાળો નિયમિતપણે ખાવા જોઈએ. તે જ સમયે, સરગવા પોડની વધુ એક ગુણવત્તા સામે આવી છે. ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના બાયોલોજી વિભાગના સંશોધનમાં જાણવા મળ્યું છે કે સરગવાની શીંગો અશુદ્ધ પાણીને શુદ્ધ કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. યુનિવર્સિટી દ્વારા કરવામાં આવેલ આ સંશોધન અનોખું છે.

સરગવાના ફળ પાણીમાં રહેલા બેક્ટેરિયા અને વાયરસને મારી નાખે છે
જૂનાગઢ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના બાયોલોજી વિભાગના વડા ડો.સુહાસ વ્યાસ, ડો.દુષ્યંત દુધાગ્રા અને વૈશાલી વરસાણી દ્વારા સંશોધન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સંશોધન ગંદા પાણીની સારવાર માટે કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં વિવિધ પ્રયોગો કરવામાં આવ્યા હતા. વિવિધ પ્રયોગો પછી જાણવા મળ્યું કે સરગવાની ફળીમાં અશુદ્ધ પાણીને શુદ્ધ કરવાની શક્તિ છે. સરગવાની શીંગોની મદદથી ગંદા પાણીની ગંદકી ઓછી કરવામાં આવી હતી. આ સાથે પાણીમાં રહેલા બેક્ટેરિયા અને વાયરસ પણ મરી ગયા.

ગંદા પાણી 30 મિનિટમાં શુદ્ધ થાય છે
રિસર્ચ ટીમે વિશેષ રીતે સંશોધન કર્યું હતું. સરગવાની શીંગમાંથી બીજને અલગ કર્યા બાદ તેના ગર્ભને સૂકવીને તેનો પાવડર બનાવવામાં આવે છે. તે પછી, તેમાં એસિડિક દ્રાવણ મેળવીને, ફરીથી સૂકવીને, આ પાવડરને અશુદ્ધ પાણીમાં ભેળવવામાં આવે છે. આ પછી લેબમાં ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું. એક લિટર અશુદ્ધ પાણીમાં માત્ર 1 ગ્રામ પાવડર ઉમેરવામાં આવ્યો હતો. આ પછી સાબિત થયું કે માત્ર 30 મિનિટમાં પાણીમાંથી અશુદ્ધિઓ ગાયબ થઈ જાય છે.

આરઓ પ્લાન્ટમાં સરગવા ઉપયોગી થઈ શકે છે

આ સંશોધનની વિશેષતા એ છે કે આ સંશોધન જંગલી સરગવા પર કરવામાં આવ્યું હતું. જે બાદ આ પરિણામ આવ્યું છે. સંશોધનોએ સાબિત કર્યું છે કે જંગલી સરગવાની શીંગો ગટરના પાણીને પણ શુદ્ધ કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. આ રીતે પાણીને શુદ્ધ કરી ખેતી કે અન્ય કોઈ જગ્યાએ વાપરી શકાય છે. આ સાથે આરઓ પ્લાન્ટની મીણબત્તીઓમાં સરગવાની શીંગોનો ઉપયોગ કરીને પણ પાણીને શુદ્ધ કરી શકાય છે.