યુપીના 700 શિક્ષકોને આંચકો, પગાર રોક્યો, કારણ આશ્ચર્યચકિત થઈ શકે છે

0
52

યુપીના કુશીનગરના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે નગરપાલિકા ચૂંટણી માટે ડેટા ફીડ ન કરનારા 700 શિક્ષકો અને કર્મચારીઓના પગાર અટકાવી દીધા છે. જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા રવિવારે આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, જિલ્લામાં 50 માધ્યમિક અને 20 સંસ્કૃત શાળાઓના લગભગ 700 શિક્ષકો અને કર્મચારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

કુશીનગર જિલ્લામાં 55 ભંડોળ અને 20 સંસ્કૃત શાળાઓ ચાલે છે. નગરપાલિકાની ચૂંટણી અને મતગણતરી માટે કર્મીઓની ફરજો માટે શિક્ષકો અને બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓના ડેટા ફીડિંગ મેળવવા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી. અનેક સૂચનાઓ છતાં, અત્યાર સુધીમાં જિલ્લાની માત્ર 05 માધ્યમિક શાળાઓના શિક્ષકો અને બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓ નગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે ડેટા ફીડિંગ કરાવી શક્યા છે. આ બાબતને ગંભીરતાથી લઈને ડીએમએ હજુ સુધી ડેટા ફીડિંગ ન કરાવેલ તમામ શાળાઓના શિક્ષકો અને નોન-ટીચિંગ સ્ટાફના પગાર ડેટા ફીડિંગ બંધ કરી દીધા છે.


આ અંગે ડીઆઈઓએસ રવીન્દ્ર કુમારે જણાવ્યું હતું કે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની સૂચનાથી નગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે ડેટા ફીડિંગ ન થતા 700 જેટલા શિક્ષકો અને અન્ય કર્મચારીઓનો પગાર ખોરવાઈ ગયો છે. પગાર ખોરવાયા બાદ શનિવારે જિલ્લાની દસ શાળાઓ વતી ડેટા ફીડિંગ કરાવીને પુરાવા રજૂ કરાયા છે. તેમનો પગાર જાહેર કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.