આજથી ગુજરાતમાં ધોરણ-10 અને ધોરણ-12ની બોર્ડની પરીક્ષાનો પ્રારંભ

આજથી ગુજરાતમાં ધોરણ-10 અને ધોરણ-12ની બોર્ડની પરીક્ષાનો પ્રારંભ થઇ રહ્યો છ. શિક્ષણમંત્રી ભુપેદ્રસિંહ ચુડાસમાએ પરીક્ષાર્થીઓને ફૂલ આપીને શુભેચ્છા પાઠવી છે. બાળકોને ઉજ્જવળ ભવિષ્યના આશીર્વાદ પાઠવ્યા હતા.

અમદાવાદમાં કુલ 1 લાખ 14 હજાર 240 વિદ્યાર્થીઓ બોર્ડની પરીક્ષા આપશે. જેમાં ધોરણ 12ના સામાન્ય પ્રવાહના 32 હજાર 970 વિદ્યાર્થીઓ, વિજ્ઞાન પ્રવાહના 11 હજાર 880 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપશે. ધોરણ 10ના 69 હજાર 390 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપશે. ધોરણ 12ના સામાન્ય પ્રવાહ માટે 5 ઝોન, 31 કેન્દ્ર અને 117 પરીક્ષા સ્થળ છે.

ધોરણ 12માં વિજ્ઞાન પ્રવાહ માટે 11 કેન્દ્ર અને પરીક્ષા સ્થળોની સંખ્યા 46 રહેશે. જયારે ધોરણ 10 માટે 7 ઝોન અને 37 કેન્દ્ર અને 239 પરીક્ષા સ્થળ રહેશે. પરીક્ષાને લઇને તમામ કેન્દ્ર પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત રાખવામાં આવશે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com